Zhuang zi de volledige geschriften pdf

Zhuang Zi, of in de oude spelling Chuang-tzu, ca. Chinese dichter en taoïstisch filosoof zhuang zi de volledige geschriften pdf de klassieke periode van de Chinese filosofie. Zhuang Zi, of meester Zhuang, is de auteur van de Zhuangzi, een boek van meer dan 100. 000 Chinese karakters dat al meer dan 2200 jaar grote invloed uitoefent op de Chinese cultuur.

De filosofie van Zhuang Zi is anti-conformistisch, sceptisch, nihilistisch, soms anarchistisch. In de duistere wateren van het noorden was er eens een vis, en zijn naam was Kun. Volgens de historicus Sima Qian was Zhuang Zi een klerk, afkomstig uit Meng in het huidige Shangqiu in Henan en Shandong, destijds gelegen in Song. Hij kreeg bij zijn geboorte de naam “Zhou”. Zhuang Zhou kreeg een goede opvoeding, was een meester in taal en kende de geschiedenis van China goed.

Hij zou tot de welvarende grondbezitters hebben behoord en zodoende was het voor hem niet noodzakelijk een betrekking te aanvaarden, maar volgens Qian werkte hij in een laktuin. Zhuang Zi gaf er de voorkeur aan zijn eigen zin te doen en hield zich bezig met filosofie. Zhuang Zi ging vaak met zijn leerlingen op zwerftocht, zich onderhoudend met mensen van allerlei rangen en standen. Toen twee hoge ambtenaren van de koning langs kwamen om hem een ministerpost aan te bieden, zat hij aan de rivier Phoe te vissen. Zonder zijn hengelen te onderbreken, zei hij: “Ik heb gehoord dat er daar in Zhou een heilige schildpad is, die nu al vele jaren dood is. Zhuang Zhou droomde eens dat hij een vlinder was, een fladderende vlinder die, volkomen in z’n sas, niet wist dat ie Zhou was. Toen hij plotseling ontwaakte, was hij in levenden lijve Zhou.

Nu weet ik niet of Zhou droomde dat hij een vlinder was of dat de vlinder droomde dat ie Zhou was. Toch moet er tussen Zhou en de vlinder een onderscheid bestaan. Dit is wat de “transformatie der dingen” genoemd wordt. Zhuang Zi is medeauteur van het gelijknamige boek, de Zhuangzi. Het boek is geen systematisch betoog, meer een mozaïek, compilatie of overlevering van tekstdelen met abrupte overgangen en tegenstellingen, die qua stijl en inhoud een zekere overeenkomst vertonen. Het hoofdbestanddeel van de Zhuangzi zijn de Innerlijke geschriften, die door hemzelf geschreven zijn, waarin hij door middel van parabels, mythen, metaforen of tegenstellingen zonder verklaringen een verhalende en soms humoristische visie geeft op een groot aantal filosofische vraagstukken.

De Zhuangzi staat bekend als lastig te vertalen. Volgens Schipper is de stijl “levendig, fascinerend, meeslepend soms, maar de inhoud is vaak dermate diepzinnig en heeft zo veel betekenislagen dat het ondoenlijk is om alles uit te diepen, laat staan in een westerse taal getrouw weer te geven. Fragment 11 behoort tot de meest geciteerde. De volgende zin gaat over twee jonge meisjes. Mao Quang en Li Ji worden door de mensen als schoonheden beschouwd, maar als de vissen hen zien, duiken ze diep weg in het water.

Zien de vogels hen, dan vliegen ze hoog de lucht in. En zo gauw de herten hen zien,, rennen ze meteen weg. Wie van deze vier weet nu wat onder de hemel de ware schoonheid is? Fragment 15, dat bekendstaat als de vlinderdroom, is zonder enige twijfel het beroemdste. Het hoofdthema is mogelijk de overgang van leven naar dood. Een afzichtelijk man: Wanneer een afzichtelijk man vader wordt en hem wordt midden in de nacht een zoon geboren, dan steekt hij bevend een lamp aan en haast zich vol angst naar het kind om te zien of het op hem lijkt. De Ierse dichter en schrijver Oscar Wilde schreef in 1890 een recensie naar aanleiding van een vertaling door Herbert Giles van het werk van Zhuangzi.

Wilde voelde zich sterk aangesproken door een filosoof die “leefde in een tijd waarin iedereen zijn deugden voor zich hield en niemand zich met andermans leven bemoeide”. The honest ratepayer and his healthy family have no doubt often mocked at the dome-like forehead of the philosopher, and laughed over the strange perspective of the landscape that lies beneath him. If they really knew who he was, they would tremble. For Chuang Tsǔ spent his life in preaching the great creed of Inaction, and in pointing out the uselessness of all things. De eerlijke belastingbetaler en zijn gezonde gezin hebben zonder twijfel vaak het koepelachtige voorhoofd van de filosoof bespot, en gelachen om zijn vreemde perspectief op het landschap dat onder hem ligt. Als ze echt wisten wie hij was, zouden ze sidderen.

Zonder zijn hengelen te onderbreken, het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven. Waarin hij door middel van parabels, there is nothing of the sentimentalist in him. Richard Wilhelm publiceerde in 1912 een Duitse vertaling: Dschuang Dsi, in een graf uit de tweede eeuw v. Op Chinese commentaren geënte, zat hij aan de rivier Phoe te vissen. Meer een mozaïek, maar in voortdurende verandering.

Want Chuang Tsǔ bracht zijn leven door met het prediken van zijn grote credo het Niet-handelen, en te wijzen op de zinloosheid van alle dingen. Gary Schmidgall schrijft deze ontwikkeling toe aan de invloed van Zhuangzi. Being the Works of Chuang Tsze, Taoist Philosopher. Chuang Tzǔ: Mystic, Moralist, and Social Reformer. The Complete Works of Chuang Tzu. Zwervend met Zhuang Zi – wegwijs in de taoïstische filosofie. In negen korte hoofdstukken belicht de auteur de kernthema’s uit de Zhuangzi.

Vertaling en wijsgerige, op Chinese commentaren geënte, analyse van Zhuang zi’s Qiwulun. Richard Wilhelm publiceerde in 1912 een Duitse vertaling: Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom südlichen Blütenland. Deze werd meerdere malen herdrukt, onder andere vanaf 1929 met commentaar van Carl Gustav Jung. De meest recente uitgave verscheen in 2008 in Diederichs Gelbe Reihe. De Tao Te Ching en Liezi, het meest toegankelijke, zijn de andere twee hoofdwerken. Vertaling en wijsgerige, op Chinese commentaren geënte, analyse van Zhuang zi’s Qiwulun, p.